1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie

Ochrona danych osobowych
 Szanowny Kliencie informujemy, że:

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 


W związku z tym, chcemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania przez Knedler Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Autoryzowany Dealer Spółka Komandytowa z siedzibą w miejscowości Jantar, ul. Rybacka 39A, 82-103 Jantar, gmina Stegna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000403792, REGON 17033250, tel.: 55 23 60 900 adres e-mail: 046@toyota-polska.pl.

 
 Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o  Pani/Pana prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgoda na ich zbieranie i przetwarzanie może zostać wycofana w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ” Klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO”.                             

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Knedler Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Sp.K., z siedzibą w miejscowości Jantar, ul. Rybacka 39A, 82-103 Jantar.

 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa podczas nawiązywania współpracy pomiędzy naszymi firmami.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności są to dane pozyskiwane przez nas podczas zawierania umowy, jak i jej realizacji, a obejmujące m.in.:

 

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

 •  

w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

 •  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, tj. w związku z koniecznością:

 

 • wykonania umowy kupna – sprzedaży produktów i usług, sprawnej realizacji i dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów, oferowanych przez Knedler Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Sp.K.– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 •  
 • marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Knedler Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Sp.K., do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 •  
 • finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 -  Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego.
 •  
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Knedler Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Sp.K., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 •  
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Knedler Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Sp.K., przez okres 2 lat od zakończenia umowy.
 •  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, m. in. firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., firmy transportowe, podwykonawcy, dostawcy usług IT, kancelarii prawnych.

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Pani/Pana uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z biurem Knedler Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Sp.K. lub wysyłając na maila na adres rodo@toyota-knedler.com.pl.

 

Ma Pan/Pani prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).