1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie


Knedler Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Autoryzowany Dealer Spółka Komandytowa (82-103 Jantar ul. Rybacka 39A) informuję, iż 21-09-2020 roku została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Knedler Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Autoryzowany Dealer Spółka Komandytowa” ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Efektem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, tj. od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r.Wartość projektu: 104 362,17 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 104 362,17 PLNNumer umowy o dofinansowanie: POIR. 03.04.00-22-0375/20-00